Rozpis

Rozpis ke stažení v PDF

 

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2020

 

Aktualizovaná verze rozpisu k 3.6.2020.

 

Informace v rozpisu mohou být ovlivněny vládními nařízeními a reagují na současnou situaci. O případných změnách vás budeme informovat.

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum: 
21. – 23. 8. 2020

Místo: 
Malá Skála, Český ráj

Shromaždiště: 
louka v obci

1.etapa – lesní sprint 2.etapa – krátká trať 3.etapa – krátká trať
21.srpna 2020 22.srpna 2020 23.srpna 2020
Start 00= 12:00* intervalový 10:00 intervalový 9:30 intervalový
Mapa   
1 : 4 000, ekv. 2,5m, ISSprOM 2019
Mapa  
1 : 7 500, ekv. 5m, ISOM2017-2
Mapa
1 : 7 500, ekv. 5m, ISOM2017-2
Stav léto 2020 Stav léto 2020 Stav léto 2020

Autorem všech map je Matěj Klusáček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

* Čas startu páteční etapy byl posunut už na 12:00 hodin z důvodu možnosti roztažení startovního pole do delšího časového úseku. Berte to prosím v potaz při přihlašování.


Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

HDR                 liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L     liniová trať bez doprovodu

V rámci možností se pokusíme zajistit orienťáckou školku a dětský mini závod v centru při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS. Upozorňujeme, že sprint (E1) bude vzhledem k charakteru terénu spíše delší a nesplní definici disciplíny o dosažení velmi vysoké rychlosti běhu.


Terén:
E1 – úzký skalnatý hřeben nad hradem Vranov, prostor hradu, vysoké skály, v části porostově pestrý les bez skal a okraj obce

E2, E2 – skalnatý, členitý, velmi kopcovatý terén, skalní města, prudké svahy s kameny, mapově i fyzicky náročný. 

Start:

Intervalový ve všech etapách. Startovní listina bude roztažena do delšího časového úseku, aby se nikdy nepotkávalo více lidí na jednom místě než bude aktuálně dovoleno. Na starty všech etap se jde výhradně pěšky (do 2,5 km od centra), na start etap 2 a 3 je navíc značné převýšení (přes 100 m!).

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie.

Při závodech nebude použito bezkontaktní ražení SI Air+! 

Přihlášky

Pokud by byly závody zrušeny z důvodu opatření před šířením Covid-19, budou vklady vráceny v plné výši.

Přihlášky budou otevřeny – 16.6.2020 v 6:30 ráno a uzavřeny 11.8.2020 nebo po naplnění limitu 1300 závodníků.

Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém ORIS. Přihláška je považována za platnou a potvrzenou, pokud bude do 7 dnů uhrazena. Přihlášky v limitu, které nebudou do 7 dnů zaplaceny, budou vyřazeny a uvolněná místa se automaticky posunou na náhradníky. Kluby ČSOS musí mít do 7 dnů uhrazeno minimálně 90% vkladů, možnost malého nedoplatku je pro možný rozdíl v případě závodníků nad limit, výměn atp.

Zahraniční klub, který je registrován u ČSOS může emailem zažádat o uhrazení v hotovosti na místě.

Ostatní kluby musí zaplatit 100% vkladů do 7dnů.

Změny (kategorie, čip atd.) provádějte samostatně do 11.8.2020 přímo v ORISU, po tomto termínu změna kategorie za poplatek 50,- Kč na níže uvedeném emailu.

Odhlašování je možné do 11.8.2020. Po tomto termínu bude možno odhlašovat za 50% ceny vkladu. 7 dní před závodem (tedy od 15.8. již není možné odhlášení, resp. při odhlášení propadá 100% ceny vkladu).

Změna jména – přenechání svého místa jinému závodníkovi za poplatek 100,- Kč. Preferujeme běžné odhlášení a automatický posun místa na náhradníka v pořadí.

Email: prihlasky@tur.cz  je určen pouze pro změny po 11.8.2020, případně pro požadavek změny jména. Bude zpracováván po 11.8.2020.

Neregistrovaní v ČSOS se přihlašují také v systému ORIS, kde si založí účet a vlastní dočasný klub. Pro více informací využijte nápovědu systému ORIS.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen.

Pokud dojde k naplnění limitu, tak závodníci nad limit vyjadřují svou vůli zúčastnit se závodů, dokud svou přihlášku ze systému ORIS neodstraní, a to i v případě, že se automaticky posunou z pozice náhradníka do pozice účastníka těsně před konáním závodu. Prosíme tedy případné náhradníky, aby si dali do svých kalendářů upomínku a kontrolovali svůj případný posun nebo se odhlásili, pokud zájem zúčastnit se pomine.

Vklady:

Cena na 3 etapy  
Dětské kategorie do DH14 včetně  350,- Kč
Veteránské kategorie od DH60- 550,- Kč
Ostatní 700,- Kč
HDR 300,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.


Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS. U každého oddílu je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Pokud neprovádíte platbu za celý oddíl, pokuste se specifikovat ve zprávě pro příjemce Vaše jméno, případně emailem na hospodar@tur.cz. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!!

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do 7 dnů, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi.

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN: CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (OUR).

Přihláška je zcela platná pouze po uhrazení vkladů na výše uvedený účet.

Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1300 řádně provedených a zaplacených přihlášek. 

Prezentace na PP:

Pátek 21. 8. 2020 10:00 – 11:30 Centrum závodů Malá Skála
Sobota 22. 8. 2020 8:30 – 9:30 Centrum závodů Malá Skála
Neděle 23. 8. 2020 8:30 – 9:00 Centrum závodů Malá Skála

Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou. 

Ubytování:

Z důvodu aktuálních omezení pořadatel nebude zajišťovat ubytování. V Malé Skále a okolí je hodně možností ubytovaní např.  https://www.ara-agentura.cz/pobyty/, https://www.e-chalupy.cz/cesky_raj/ubytovani/mala-skala/https://www.booking.com/city/cz/mala-skala.cs.html

Parkování:

Parkovné 50,- Kč/auto na celý víkend bude vybíráno na místě. Parkování do 500 m od shromaždiště. 


Vyhlášení vítězů:

Podle aktuálních možností, informace o jeho případném konání bude upřesněna v pokynech.

Protesty:
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Upozornění:
Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Pavla Heřmánková
Stavba tratí: E1 – Vojta Zabořil & Martin Vlček, HR – J. Kořínek
  E2 – Daniel Wolf & Filip Stárek, HR – Š. Sokolářová
  E3 – Daniel Wolf & Filip Stárek, HR – M. Baier

 

Doprovodný program

Doprovodný program bude vzhledem k současným restrikcím bohužel omezený. Pokusíme se pro vás připravit více individuální program než obvykle. Dále můžete využít širokou nabídku aktivit na Malé Skále, jako je splutí Jizery, jízda na koloběžkách, lanové centrum atd.

web závodů: www.tur.cz/pekneprazdniny/