Pokyny

Pokyny ke stažení v PDF

 


POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Covid-19 epidemiologická opatření 

Aby závody mohly proběhnout, byla přijata určitá opatření, prosíme všechny účastníky o jejich dodržování:

 

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum:

Malá Skála, louka za obcí pod vlakovým nádražím

GPS: 50.6320611N, 15.1899792E , bude značeno ze silnice I/10

Prezentace:

V omezeném režimu: pro vyplacení přeplatků, případně změny. Oddíly, které mají platby v pořádku, prosíme o stažení dokladů z ORIS.

Pátek 21. 8. 2020 10:30 – 11:30

Sobota 22. 8. 2020   9:00 –  9:30

Neděle 23. 8. 2020   8:30 –  9:00

Parkování:  

V centru závodů za poplatek 50 Kč/celá akce. Použijte pro příjezd i odjezd cestu viz přiložená mapa. Zákaz vjíždění na cyklostezku za Boučkovým statkem v obou směrech, nedodržení bude řešeno diskvalifikací. Je tam zákaz vjezdu motorových vozidel. Při přejezdu z P1 na P2 je nutno použít cyklostezku. Prosíme o opatrnost. Neparkujte mimo parkoviště určené pořadatelem! Zákaz parkování v obci Malá Skála mimo vyhrazená místa. Hrozí odtah od Policie ČR. 

Na starty jednotlivých etap se jde výhradně pěšky. Pro závodníky platí přísný zákaz vjezdu auty do osady Záborčí pod hrozbou diskvalifikace a vyloučení ze závodu! Pokud bydlíte v Malé Skále, přijďte raději pěšky.

Ubytování:

Z důvodu pandemie Covid-19 a přijatých opatření pořadatel ubytování nezajišťuje. Nicméně obec Malá Skála a okolní oblast Českého ráje nabízí řadu ubytovacích kapacit.

Nocování na shromaždišti není povoleno. Porušení bude pokutováno částkou 1000,-Kč/oddíl a diskvalifikací ze závodů. Závody nám v letošní situaci byly povoleny pouze pod podmínkou, že účastníci nebudou na shromaždišti nocovat.

Centrum:

V centru závodů budou k dispozici v omezené míře stánky s občerstvením (viz Stravování), výčep, kafeterie, stánky se sportovním zbožím, místo pro stavbu oddílových stanů, WC, provizorní mytí a přístup k řece.

V centru prosíme závodníky, aby:

 

Mytí, voda:

V centru bude k dispozici mycí žlab s pitnou vodou. V blízkosti centra u řeky se nachází přepad z pramene pitné vody – využijte jej prosím v maximální míře jako zdroj pitné vody. V blízkosti kempu teče řeka Jizera. Pro přístup využijte vysekaných ploch. Zákaz používání šamponů, mýdel a saponátů na všech zmíněných místech.

Stravování:

Bude zajištěno základní občerstvení (řízek, párek v rohlíku, palačinky, pivo, limonáda). 

Přivezte si vlastní kelímky na nápoje. Za vlastní kelímek bude odečteno 5,-Kč z ceny každého nápoje.  V Malé Skále je dostatek restaurací a stánků s občerstvením nicméně vzhledem k probíhající turistické sezoně doporučujeme rezervace na jídlo provádět dopředu. 

Hlídání dětí:

V centru v dětském koutku pouze po nezbytnou dobu Vašeho závodu.

Popisy kontrol:

K samoobslužnému odběru pouze v centru závodů u infotabule.

Systém ražení:

Elektronický – SportIdent. Krabičky nebudou nastaveny do bezkontaktního režimu beacon. Na startu bude umístěna jednotka SIAC-OFF. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Vyčítání čipů:

V centru na Malé Skále. Průběžné výsledky budou občasně vyvěšovány a vyhlašovány v centru. Odkazy budou v ORISu a nebo https://liveresultat.orientering.se/ a na lokální wifi (bude upřesněno).

Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně po návratu z etapy.

První pomoc:

Předlékařská první pomoc v cíli každé etapy a na shromaždišti v info stánku.

Předpis:

Závodíse dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů víkendových etap budou ve většině kategorií (krom dětských a žákovských) o cca 20-30% delší než udává Soutěžní řád Sekce OB ČSOS. Věříme, že to nebude na škodu a užijete si rádi pěkný les o chlup déle.

Klíč k hodnocení výsledků: 

Stanovení celkového pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze všech tří etap.

Vyhlášení výsledků: 

V neděli 23. srpna 2020 v centru závodů po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno pořadatelem (předpokládaný čas je 14:30). Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech soutěžních kategorií. V kategoriích HDR, D10L a H10L obdrží drobné ceny všichni účastníci po skončení vyhlášení.

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Jury:

Lukáš Kettner KAM, Jiří Novák NPA, Jan Picek TJN

Různé:

 

 

ETAPA 1 – lesní PP sprint
pátek 21. 8. 2020

Start:

00 = 12:00

Intervalový, HDR startují od času 12:00 do 16:30

Starty jsou dva, S1 a S2.

Start 1- kategorie:

D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70

H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Bílé popisy

Vzdálenost centrum – start 1: 1,8 km, převýšení 70 m

Start 2 – kategorie:

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A

HDR, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C

Modré popisy

Vzdálenost centrum – start 2: 2,4 km, převýšení 60 m

Mapa:

Pantheon

Měřítko 1 : 4 000

Ekvidistance  2,5 m

Mapový klíč ISSprOM 2019

Stav léto 2020, autor Matěj Klusáček

Vodovzdorně upravena

Cíl:  

Vzdálenost cíl – centrum: 1,9 km. Časový limit 90 minut.

Terén:

Úzký skalnatý hřeben nad hradem Vranov, pro některé kategorie i prostor hradu, vysoké skály, v části porostově pestrý les bez skal, velké absolutní převýšení (180 m), prudké svahy

Stavitelé tratí:

Vojtěch Zabořil a Martin Vlček (oba R3)

Hlavní rozhodčí:

Jindřich Kořínek (R2)

Upozornění:

 

Zakázané prostory:

 

Běží se na mapě dle sprintového mapového klíče ISSprOM 2019. Dodržujte mapový klíč. Platí přísný zákaz překonávání všech nepřekonatelných značek – soukromý pozemek, nepřekonatelná budova, nepřekonatelný skalní sráz, nepřekonatelná zeď, nepřekonatelná vegetace, nepřekonatelné vodní těleso.

 

ETAPA 2 – krátká trať
sobota 22. 8. 2020

Start:

00 = 10:00

Intervalový, HDR startují od 10:00 do 14:30

Vzdálenost centrum – start:  2000 m, 150 m převýšení!

Mapa:

Drábovna

Měřítko 1 : 7 500

Ekvidistance  5 m

Mapový klíč ISSOM2017-2

Stav léto 2020, autor Matěj Klusáček

Vodovzdorně upravena

Cíl:

Vzdálenost cíl – centrum 2000 m. Časový limit 120 minut.

Terén:

Skalnatý a velmi členitý terén, několik menších skalních měst, svahy s kameny. Velmi náročná podložka (vysoké borůvčí, kapradí), doporučujeme krytí dolních končetin.

Stavitelé tratí:

Daniel Wolf (R1) a Filip Stárek

Hlavní rozhodčí:

Šárka Sokolářová (R2)

Upozornění:

 

 

Zakázané prostory:

 

ETAPA 3 – krátká trať
neděle 23. 8. 2020

Start:

00 = 09:30

Intervalový, HDR startují od 9:30  do 12:30

Vzdálenost centrum – start:  2000 m, 150 m převýšení!

Mapa:

Drábovna

Měřítko 1 : 7 500

Ekvidistance  5 m

Mapový klíč ISSOM2017-2

Stav léto 2020, autor Matěj Klusáček

Vodovzdorně upravena

Cíl:

Vzdálenost cíl – centrum 2000 m. Časový limit 120 minut.

Terén:

Skalnatý a velmi členitý terén, několik menších skalních měst, svahy s kameny. Velmi náročná podložka (vysoké borůvčí, kapradí), doporučujeme krytí dolních končetin.

Stavitelé tratí:

Daniel Wolf (R1) a Filip Stárek

Hlavní rozhodčí:

Martin Baier (R1)

Upozornění:

 

 

Zakázané prostory:

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Pořadatelem nezajištěné akce:

 

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny!

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Předseda organizačního výboru:

Pavla Heřmánková

Stavitelé tratí:

Vojtěch Zabořil a Martin Vlček (E1)

Daniel Wolf a Filip Stárek (E2,E3)

Hlavní rozhodčí:

Jindřich Kořínek (E1)

Šárka Sokolářová (E2)

Martin Baier (E3)

IT a přihlášky:

Martin Váňa

Web:

http://www.tur.cz/pekneprazdniny/

http://www.niceholidays.cz

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!

 

 

O-RUN Píchač Pěkných Prázdnin

Datum konání:     

Sobota 22.8.2020

Systém závodu:   

Jednokolový s libovolným pořadím kontrol.

Způsob ražení:

Tradiční – kleště, všechny vpichy musí být v políčku. Konečné rozhodnutí a kontrola náleží hlavnímu rozhodčímu.

Kategorie:             

O-RUN Píchač PP, Děti (kategorie DH14 a mladší)

Start:                      

Libovolný od 10:00 do 16:00.

Počet pokusů:      

Každý závodník má max. 2 pokusy k absolvování závodu. V případě velkého zájmu a blížícímu se uzávěru startu budou upřednostněni závodníci, kteří ještě neabsolvovali svůj první pokus.

Směrný čas:          

1 minuta pro vítěze kategorie O-RUN Píchač PP.

Startovné:             

ZDARMA pro účastníky PP 2020.

Vyhlášení vítězů: 

V neděli 23.8. před oficiálním vyhlášením PP 2020.

Hlavní rozhodčí:  

Filip Wolf

Ceny věnoval náš hlavní partner, firma O-RUN, které bychom tímto chtěli poděkovat.