13. 8. 2022

Organizace kempu a obytné vozy

Jako každý rok je poblíž závodního centra připraven dočasný kemp. Letos je však netradičně mezi stromy – v podstatě v lese. Jedná se o bývalý lesní kemp či spíše tábořiště Peklo, které po dosloužení hygienického zázemí již nebylo obnoveno, mj. i z důvodu blízkosti dalších tří kempů.

Organizace závodního kempu

Kempem – lesním porostem – prochází dvě nezpevněné úzké lesní cesty s pískovým podložím. Tyto cesty budou využity pro příjezd aut ubytovaných a vzhledem k jejich parametrům budou jednosměrné. Parkování těchto aut bude vedle cest tak, aby cesty zůstaly průjezdné a bylo umožněno parkování co nejvíce aut. Stany si pak lze postavit kdekoliv v rámci části vymezené pro kemp. Výjezd z kempu bude po cestě podél východního konce a lesní cestě zpět.

Organizace kempu je na plánku níže, zde fotografie přístupové cesty a ukázka „zalesnění“ (cesta A a cesta B):

 

Zatímco pro stavbu běžných stanů stromy v kempu nepředstavují větší problém, pro kempování obytných vozů se v principu kemp nehodí. Mezi stromy není dostatek místa pro větší auta, o rozbalení markýzy ani nemluvě. Manévrování je také velmi omezené a snadno může dojít ke kolizi se stromy či zablokování dopravy.

Z rozměrových důvodu jsme nuceni omezit délku aut v kempu a to na maximálních 6 metrů! Oproti rozpisu jsme sice přidali 0,5 metru kvůli četným žádostem, ale přesto stále důrazně doporučujeme zvolit raději blízký DuoCamp (700 metrů od centra závodů), který má dostatek místa pro parkování obytných vozů v nově upravené SZ části kempu. Za případné škody na velkých autech v rámci našeho závodního kempu neručíme! Řidiči obytných vozů, kteří riziko akceptují (a mají délku menší než 6 m), musí využít komunikaci označenou A, která je širší.

Pozor, na parkovišti pro denní dojíždění není možné přes noc zůstat. Navíc toto parkoviště je těsně vedle uvedeného DuoCampu a vlastník tohoto kempu je i vlastníkem parkovací louky. Případná zaparkovaná obytná auta budou vykázána do kempu.