Rozpis

Rozpis 31. ročníku Pěkných prázdnin najdete ve formátu PDF v ORISu.

 

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2022

ROZPIS

Pořadatel:     Oddíl OB TJ Turnov (TUR)
Datum:     19. – 21. 8. 2022
Místo:        Branžež – Nová Ves, Český ráj

Shromaždiště: bývalý kemp Peklo, poblíž chatové osady Lemberk, GPS: 50.5031317N, 15.0768917E

1.etapa – krátká trať 2.etapa – klasická trať 3.etapa – krátká trať
Datum 19. srpna 2022 20. srpna 2022 21. srpna 2022
Start 00 15:00 intervalový 10:00 intervalový 9:30 intervalový
Vzdálenosti:

Centrum – start

Centrum – cíl

 

do 2000 m

do 2000 m

 

do 2000 m

do 1300 m

 

do 2000 m

do 1000 m

Mapa 1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21, ekv. 5 m

1 : 7 500 pro ostatní kategorie, ekv. 5m

1 : 10 000, ekv. 5 m 1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21, ekv. 5 m

1 : 7 500 pro ostatní kategorie, ekv. 5 m

Stav: léto 2022

Všechny mapy jsou v mapovém klíči ISOM 2017-2. Mapy budou vodovzdorně upraveny – tisk na voděodolný papír pretex.

Autoři: Zdeněk Sokolář, Jan Drbal, Daniel Lebar, Jan Picek, Roman Horký, Petr Uher, Matěj Klusáček, Petr Matula.

Ukázky map:

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

HDR        liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L     liniová trať bez doprovodu

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E2 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca 20 % vítězného času.

Terén:
Skalnatý, členitý, mírně kopcovitý, skalní města, místy rovinatý a otevřený, mapově i fyzicky náročný.

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie. Při závodech bude použito bezkontaktní ražení SI Air+.

Přihlášky

Přihlášky budou otevřeny ve středu 27. 4. 2022 v 21:00 a uzavřeny po naplnění limitu 1300 závodníků, nebo nejpozději 9.8.2022.

Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém ORIS. Přihláška je považována za platnou a potvrzenou, pokud bude do 7 dnů uhrazena. Přihlášky v limitu, které nebudou do 7 dnů zaplaceny, budou vyřazeny a uvolněná místa se automaticky posunou na náhradníky. Kluby ČSOS musí mít do 7 dnů uhrazeno minimálně 90 % vkladů, možnost malého nedoplatku je pro možný rozdíl v případě závodníků nad limit, výměn atp. 

Zahraniční klub, který je registrován u ČSOS, může emailem zažádat o uhrazení v hotovosti na místě.

Ostatní kluby musí zaplatit 100 % vkladů do 7 dnů.

Změny (kategorie, čip atd.) provádějte samostatně do 9.8.2022 přímo v ORISu, po tomto termínu změna kategorie za poplatek 50,- Kč na níže uvedeném emailu.

Odhlašování je možné do 9.8.2022. Po tomto termínu bude možné odhlašovat za 50 % ceny vkladu. 7 dní před závodem (tedy od 13.8.) již není možné odhlášení, resp. při odhlášení propadá 100 % ceny vkladu.

Změna jména – přenechání svého místa jinému závodníkovi za poplatek 100,- Kč. Preferujeme běžné odhlášení a automatický posun místa na náhradníka v pořadí.

Email: prihlasky@tur.cz  je určen pouze pro změny po 9.8.2022. případně pro požadavek změny jména. Bude zpracováván po 9.8.2022

Neregistrovaní v ČSOS se přihlašují také v systému ORIS, přes tzv. jednorázovou přihlášku.. Pro více informací využijte nápovědu systému ORIS.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen. Počty budou doplněny o závodníky, kteří nezaplatí včas startovné nebo se odhlásí.

Pokud dojde k naplnění limitu, tak závodníci nad limit vyjadřují svou vůli zúčastnit se závodů, dokud svou přihlášku ze systému ORIS nezruší, a to i v případě, že se automaticky posunou z pozice náhradníka do pozice účastníka těsně před konáním závodu. Prosíme tedy případné náhradníky, aby si dali do svých kalendářů upomínku a kontrolovali svůj případný posun nebo se odhlásili, pokud zájem zúčastnit se pomine.

Vklady:

Cena na 3 etapy:
Dětské kategorie do DH14 včetně, HDR 400,- Kč
Veteránské kategorie od DH65- 600,- Kč
Ostatní 800,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa (nejedná se o bezkontaktní čip).

Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS. U každého oddílu je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Pokud neprovádíte platbu za celý oddíl, pokuste se specifikovat ve zprávě pro příjemce Vaše registrační číslo, případně emailem na hospodar@tur.cz.

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do 7 dnů, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi.

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN: CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (OUR).

Přihláška je zcela platná pouze po uhrazení vkladů na výše uvedený účet.

Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1300 řádně provedených a zaplacených přihlášek. 

Prezentace na PP:

Na prezentaci budou vydávány identifikační pásky (náramky) pro závodníky a ubytované v kempu. Pásky budou pořadatelem kontrolovány.

Pátek 19. 8. 2022 13:00 – 14:30 Centrum závodů Peklo
Sobota 20. 8. 2022   8:30 –  9:30 Centrum závodů Peklo
Neděle 21. 8. 2022   8:30 –  9:00 Centrum závodů Peklo

Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou.

Ubytování:

Pro závodníky bude k dispozici nouzový kemp v bývalém lesním kempu Peklo, kde bude i centrum závodů. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost za poplatek parkovat v blízkosti stanů. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí je řada penzionů, rekreačních středisek a jiných typů ubytování. Kontakty na ubytování naleznete například na stránkách:https://www.cesky-raj.info/cs/ubytovani-1/.

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech/autech/malých obytných vozech* platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2022 od pátku 19. 8. 2022 do neděle 21. 8. 2022. V případě zrušení kempu z důvodu epidemiologických opatření budou platby vráceny.

* Ubytování v obytných autech zajišťujeme pouze pro auta do délky 5,5 metrů. Delší auta nebudou vpuštěna do závodního kempu, mj. z důvodu omezených manévrovacích možností v lesním prostředí.

Cena za osobu za PP 2022:
Dítě 0-6 let:   50,- Kč
Dítě od 6 do 14 let: 100,- Kč
Cena za osobu starší 14 let: 150,- Kč

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbou za vklady.

V pátek je možné stavění stanů od 10:00 hodin.

K dispozici bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost stravování.

Parkování:

• P1: primární parkoviště (především pro dojíždějící závodníky), vzdálenost cca 800 m od kempu, cena 100 Kč/auto/víkend – bude vybíráno při příjezdu.

• P2: parkoviště v kempu – určené POUZE PRO UBYTOVANÉ V KEMPU, cena 300 Kč/auto/víkend – bude vybíráno při příjezdu.
Pozn.: Zvýšená cena parkovného v kempu je kompenzována nižší cenou ubytování. Kapacity parkoviště P2 jsou omezené, prosíme proto závodníky o využití co nejnižšího počtu aut. Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení:

Podle možností, bude upřesněno v pokynech.

Protesty:
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Upozornění:
Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Pavel Žemlík
Stavba tratí a hlavní rozhodčí: E1 – Šárka Sokolářová (R2), HR – Jindřich Kořínek (R2)
E2 – Vojtěch Zabořil (R3), HR – Šárka Sokolářová (R2)
E3 – Vít Zakouřil (R3), HR – Daniel Wolf (R1)

 

Informace:

Ostatní:

 

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

 

Pořadatelé děkují CHKO Český ráj, Lesy ČR, a.s. a Lesy Kinský dal Borgo, a.s. za umožnění pořádání závodů v lesích, které patří pod jejich správu.

Jsou to i vaše lesy, chovejme se k nim ohleduplně!

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!