Rozpis

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2021

30. ročník

Informace v rozpisu mohou být ovlivněny vládními nařízeními. O případných změnách vás budeme informovat.

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum: 
20.-22. 8. 2021

Místo: 
Kacanovy, Český ráj

Shromaždiště: 
louka v obci, GPS: 50.5498053N, 15.1442636E

1. etapa – krátká trať2. etapa – klasická trať3. etapa – krátká trať
Datum20. srpna 202121. srpna 202122. srpna 2021
Start 0015:00 intervalový10:00 intervalový9:30 intervalový
Vzdálenosti
Centrum – start
Centrum – cíl

do 1500 m
do 1500 m

do 1700 m
do 1300 m

do 1500 m
do 1800 m
Mapa1 : 10 000 pro DH16-DH21, ekv. 5 m
1 : 7 500 pro ostatní kategorie, ekv. 5m
1 : 10 000, ekv. 5 m1 : 10 000 pro DH16-DH21, ekv. 5 m
1 : 7 500 pro ostatní kategorie, ekv. 5 m

Stav: léto 2021

Všechny mapy jsou nově zmapovány v mapovém klíči ISOM 2017. Autoři: Zdeněk Sokolář, Petr Uher, Josef Borůvka, Petr Matula.

Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

HDR        liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L     liniová trať bez doprovodu

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E2 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca 20% vítězného času. 

Terén:
Skalnatý, členitý, velmi kopcovatý, skalní města, prudké svahy s kameny, mapově i fyzicky náročný.

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie. Při závodech nebude použito bezkontaktní ražení SI Air+.

Přihlášky

Pokud by byly závody zrušeny z důvodu opatření před šířením Covid-19, budou vklady vráceny v plné výši. V případě omezení kapacity na méně než 1300 závodníků bude rozhodující datum přijetí přihlášky a její včasné zaplacení.

Přihlášky budou otevřeny ve středu 23. 6. 2021 v 6:30 a uzavřeny po naplnění limitu 1300 závodníků. Přihlášení nad limit budou evidováni jako náhradníci.

Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém ORIS. Přihláška je považována za platnou a potvrzenou, pokud bude do 7 dnů uhrazena. Přihlášky v limitu, které nebudou do 7 dnů zaplaceny budou vyřazeny a uvolněná místa se automaticky posunou na náhradníky. Kluby ČSOS musí mít do 7 dnů uhrazeno minimálně 90% vkladů, možnost malého nedoplatku je pro možný rozdíl v případě závodníků nad limit, výměn atp. 

Zahraniční klub, který je registrován u ČSOS může emailem zažádat o uhrazení v hotovosti na místě.

Ostatní kluby musí zaplatit 100% vkladů do 7 dnů.

Změny (kategorie,čip atd.) provádějte samostatně do 9. 8. 2021 přímo v ORISU, po tomto termínu změna kategorie za poplatek 50,- Kč na níže uvedeném emailu.

Odhlašování je možné do 9. 8. 2021. Po tomto termínu bude možné odhlašovat za 50% ceny vkladu. 7 dní před závodem (tedy od 13.8. již není možné odhlášení, resp. při odhlášení propadá 100% ceny vkladu

Změna jména – přenechání svého místa jinému závodníkovi za poplatek 100,- Kč. Preferujeme běžné odhlášení a automatický posun místa na náhradníka v pořadí.

Email: prihlasky@tur.cz  je určen pouze pro změny po 9. 8. 2021. případně pro požadavek změny jména. Bude zpracováván po 9. 8. 2021

Neregistrovaní v ČSOS se přihlašují také v systému ORIS, kde si založí účet a vlastní dočasný klub. Pro více informací využijte nápovědu systému ORIS.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen. Počty budou doplněny o závodníky, kteří nezaplatí včas startovné nebo se odhlásí.

Pokud dojde k naplnění limitu, tak závodníci nad limit vyjadřují svou vůli zúčastnit se závodů, dokud svou přihlášku ze systému ORIS nezruší, a to i v případě, že se automaticky posunou z pozice náhradníka do pozice účastníka těsně před konáním závodu. Prosíme tedy případné náhradníky, aby si dali do svých kalendářů upomínku a kontrolovali svůj případný posun nebo se odhlásili, pokud zájem zúčastnit pomine.

Vklady:

Cena na 3 etapy
Dětské kategorie do DH14 včetně 350,- Kč
Veteránské kategorie od DH60-550,- Kč
Ostatní700,- Kč
HDR300,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.


Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS. U každého oddílu je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Pokud neprovádíte platbu za celý oddíl, pokuste se specifikovat ve zprávě pro příjemce Vaše jméno, případně emailem na hospodar@tur.cz

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do 7 dnů, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi.

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN: CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (OUR).

Přihláška je zcela platná pouze po uhrazení vkladů na výše uvedený účet.

Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1300 řádně provedených a zaplacených přihlášek.

Prezentace na PP:

Na prezentaci budou vydávány identifikační pásky (náramky) pro závodníky a ubytované v kempu. Bude-li pro závody potřeba čestné prohlášení ke covid-19, bude výdej pásek vázán na odevzdání tohoto prohlášení. Pásky budou pořadatelem kontrolovány.

Pátek20. 8. 202113:00 – 14:30centrum závodů Kacanovy
Sobota21. 8. 2021  8:30 –  9:30centrum závodů Kacanovy
Neděle22. 8. 2021  8:30 –  9:00centrum závodů Kacanovy

Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou. 


Ubytování:

Pro závodníky bude k dispozici louka na kempování v centru závodů. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí je řada penzionů, rekreačních středisek a jiných typů ubytování. Kontakty na ubytování naleznete například na stránkách: http://www.cesky-raj-ubytovani.net.

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech / autech / obytných vozech / karavanech platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2021 od pátku 20. 8. 2021 do neděle 22. 8. 2021. V případě zrušení kempu z důvodu epidemiologických opatření budou platby vráceny.

Cena za osobu za PP 2021:

Dítě 0-6 let:               50,- Kč

Dítě od 6 do 14 let:         150,- Kč

Cena za osobu starší 14 let:     200,- Kč

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbou za vklady.

V pátek je možné stavění stanů od 10:00 hodin.

K dispozici bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost stravování.

Parkování:

Parkovné 100,- Kč/auto na celý víkend bude vybíráno na místě. Parkování do 300 m od shromaždiště. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů.

Doporučujeme všem závodníkům s karavanem, obytným vozem nebo velkým autem určeným ke spaní objednat si vhodné místo k parkování jako doplňkovou službu v přihláškovém systému ORIS.

Vyhlášení:

Podle možností, bude upřesněno v pokynech.

Protesty:
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Upozornění:
Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

Funkcionáři:

Ředitel závodu:Pavel Žemlík
Stavba tratí:E1 – F. Wolf (R3), HR – Š. Sokolářová (R2)
E2 – Š. Sokolářová (R2) & F. Stárek, HR – J. Kořínek (R2)
E3 – J. Schulhof (R3) & M. Omová (R3), HR – M. Baier (R1)

Informace:

Ostatní:

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Závody se konají mj. na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se zde ohleduplně!

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!