2020 2021 2022 2019 2018 2017 1992-01 2016 2023 2024

Drábovna 2020: ve jménu generalizace

S další změnou mapového klíče jsme pro PP 2020 připravili i novou mapu Drábovny. Tentokrát v ISOM2017-2 a jejím autorem je Matěj Klusáček. Níže si můžete prohlédnout zajímavé porovnání, jak se mění skály na Drábovně. Nebo spíš, jak se mění mapařské pojetí.

První ukázka je z mapy z roku 2000, kterou mapoval Josef Borůvka, a která byla poprvé využita pro závod Českého poháru na krátké trati. Následně prošla revizí pro PP 2007 a 2012. Prostřední ukázka je dílo Petra Uhra pro PP 2016, první mapa prostoru založená na LLS datech a tím pádem výrazně prostorově zpřesněná. Tato mapa byla ale mapována speciálně pro měřítko 1:7500 s adekvátně zmenšenými symboly, což tehdejší klíč umožňoval. Mapa je tak výrazně promapovanější. Na druhou stranu obsahuje i průchody, které jsou velmi úzké, často obtížně průchodné a hůře fungovala stran čitelnosti, zejména v tisku do menšího měřítka. No a pravá ukázka pak ukazuje připravenou mapu pro letošní PP. Změna mapového klíče poprvé jasně definovala měřítko 1:7500 jako prostou zvětšeninu základního měřítka 1:15000. Tím pádem je i velikost symbolů stejná a mapa tak nešla jednoduše převést, ale musela být kompletně přemapována a hlavně opět výrazně generalizována. Nám se toto pojetí líbí velmi. Uvidíme, jak se bude líbit vám.

Spolu s výrazně větší generalizací se vrací i „kamenné jámy“ kreslené černým „V“. Tyto symboly jsou použity pro dva typy objektů:

1. Značí v horní úrovni průchody či pukliny ve skalách, kterými nelze prolézt, ale shora je musíte přeskakovat, obíhat či se jim vyhnout a ideálně do nich nespadnout. Mohou být hluboké i několik metrů. V takových určitě nejsou kontroly a některé nenápadné a nebezpečné vyznačíme páskou.

2. Symbol černého „V“ je použit také pro méně hluboké přístupné prohlubně, které jsou lemované skalkami a srázky, ale z důvodu čitelnosti a generalizace prostě nejdou detailněji vykreslit. Do takových jsme se nebáli kontrolu umístit.


Publikováno: 18. 8. 2020