Požadavky na úpravu startovního času

Požadavky na úpravu startovního času je možné zadat pouze v níže uvedeném formátu v poli poznámka přihlášky.

Zapíšete ji tedy i ze svých klubových systémů, pokud nemáte přístupová práva do ORISu.

Požadavky v jiném formátu nebudou akceptovány. Využívejte prosím s mírou v případě skutečné potřeby.

Formát start(Ex, požadavek, reg)

x – čísla etap

požadavek – brzo | pozde | ruzny | podobne

reg – pro ruzny a podobne registrační číslo druhého závodníka

Případné kombinace oddělte čárkou. V případě rozdělení nebo podobného startu zadejte pouze k jedné osobě, druhá je již z požadavku známa.

Příklady nejčastějších požadavků s vysvětlením.

start(E1, pozde) // zavodník si přeje startovat co nejpozději v E1

start(E123, brzo) // zavodník si přeje startovat co nejdříve ve všech etapách

start(E1, pozde), start(E2, brzo), start(E3, podobne, TUR3333) // zavodník si přeje startovat v E1 co nejpozději, v E2 co nejdříve a v E3 podobně jako jeho dítě TUR3333

start(E123, ruzny, TUR3333) // závodník si přeje rozdělit starty na všech etapách od druhého rodiče TUR3333 například kvůli hlídání dětí

start(E123, ruzny, TUR3333), start(E2, brzo) // závodník si přeje rozdělit starty na všech etapách od druhého rodiče TUR3333 například kvůli hlídání dětí a navíc v druhé etapě potřebuje jít dříve on.

start(E23, podobne, TUR3333), start(E23, podobne, TUR4444) // závodník si přeje podobné starty se dvěma dalšími (například děti) TUR3333 a TUR4444

start(E23, zpravaPoradateli) snažte se vyvarovat // jen zcela vyjímečně, pokud by se situace nedala popsat uvedenými pravidly výše

Start Time Requirements

Start time requirements must be specified in the ‘Entry Note’ field, in the format listed below. If you don’t have access rights to ORIS, note will be enrolled from your club system.

Requests in different format won’t be accepted. Please use in moderation, and only if necessary.

Format start(Sx, requirement, reg)

x – stage number

requirement – early | late | different | similar

reg – registration number of the second competitor

Any combinations to be separated by a comma. When requesting different or similar start times, enter registration number of the second competitor only. Your registration number is already known.

Please find below examples of the most common requirements together with explanation.

start(S1, late) // the competitor wishes to start as late as possible in S1

start(S123, early) // the competitor wishes to start as soon as possible at all stages

start(S1, late), start(S2, early), start(S3, similar, TUR3333) // The competitor wishes to start as soon as possible in S1, as soon as possible in S2, and similarly to his child TUR3333 in S3

start(S123, different, TUR3333) // the competitor wishes to have a different start times from the other parent TUR3333 at all stages, e.g. due to babysitting

start(S123, different, TUR3333), start(S2, early) // the competitor wishes to have a different start times from the other parent TUR3333 at all stages, e.g. due to babysitting, and in addition, in the second stage he needs an early start.

start(S23, similar, TUR3333), start(S23, similar, TUR4444) // the competitor wishes to have similar start times with two others (e.g. kids) TUR3333 a TUR4444

start(S23, MessageForOrganizer) // try to avoid this, should be used only in exceptional cases if the situation could not be described by the above mentioned rules.